Trang chủ ›› Tin tức ›› Các quy định về hồ sơ hoàn công công trình xây dựng 2021
Tin tức

EPC - 15 năm kinh nghiệm với hơn 100 nhà máy đã thiết kế

Các quy định về hồ sơ hoàn công công trình xây dựng 2021

25/08/2021

Hồ sơ hoàn công là gì? Quy định của hồ sơ hoàn công công trình xây dựng gồm những hạng mục nào? Quy trình lập hồ sơ hoàn công công trình được thực hiện theo những bước nào? Cùng E.P.C tìm hiểu chi tiết qua nội dung dưới đây.

Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công là những tài liệu, lý lịch của công trình xây dựng được lưu lại gồm: phê duyệt đầu tư, dự án, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, dự toán chi phí, thi công công trình và các quá trình khác có liên quan.

Quy định của hồ sơ hoàn công công trình xây dựng

Danh mục hồ sơ hoàn công công trình xây dựng được quy định tại Phụ lục VIB ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng bao gồm:

Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng

 1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có).
 2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
 3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.
 4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).
 5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.
 6. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.
 7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
 8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.
 9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.
 10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

 1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.
 2. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
 3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.
 4. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.
 5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

 1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
 2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
 3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.
 4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
 5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công.
 6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.
 7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).
 8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.
 9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình.
 10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:
 • Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa.
 • An toàn phòng cháy, chữa cháy.
 • An toàn môi trường.
 • An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ.
 • Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng).
 • Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan.
 • Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt.

Vai trò của hồ sơ hoàn công công trình xây dựng

Hồ sơ hoàn công đóng vai trò rất quan trọng đối với công trình xây dựng

Hồ sơ hoàn công đóng vai trò rất quan trọng đối với công trình xây dựng

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng đóng vai trò rất quan trọng:

 • Là cơ sở để thanh toán, quyết toán, phục vụ cho công tác kiểm toán, thanh tra công trình.
 • Phục vụ cho các công tác nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành.
 • Cơ quan quản lý có thể trực tiếp giám sát đầy đủ cấu tạo, thực trạng công trình nhằm khai thác hiệu quả, đồng thời có biện pháp tu sửa, cải tạo công trình đạt tuổi thọ cao.
 • Hồ sơ hoàn công là cơ sở để đưa ra giải pháp bảo vệ công trình.
 • Giúp cho các quản lý, cơ quan dễ dàng tìm lại thông tin trong công tác nghiên cứu.

Hồ sơ hoàn công công trình gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng gồm các loại giấy tờ cần thiết sau:

 • Giấy phép xây dựng.
 • Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
 • Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công xây dựng.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ, thi công xây dựng.
 • Hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư công trình ký với nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng.
 • Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có thay đổi so với bản vẽ gốc).
 • Bản báo cáo kết quả kiểm định, giám sát (nếu có).
 • Văn bản thỏa thuận, xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong công trình.

Hồ sơ hoàn công bao gồm những gì? Quy trình thực hiện như thế nào?

Hồ sơ hoàn công bao gồm những gì? Quy trình thực hiện như thế nào?

Quy trình hoàn công công trình xây dựng

Quy trình làm hồ sơ hoàn công công trình xây dựng gồm những bước sau:

 • Bước 1: Xác định điều kiện hoàn công

Nếu thi công các công trình lớn, nhỏ thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng thì hoàn công là bước đầu tiên bắt buộc phải có. Ngược lại, nếu công trình không bắt buộc xin giấy phép xây dựng thì không cần phải làm thủ tục hoàn công.

 • Bước 2: Xác định hiện trạng của công trình

Ở bước này, đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm dọn dẹp công trình, chuẩn bị tài liệu nghiệm thu và tiến hành lập bản vẽ hoàn công.

 • Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để lập hồ sơ hoàn công công trình xây dựng được giới thiệu ở nội dung trên.

 • Bước 4: Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị giấy tờ cần thiết để lập hồ sơ, chủ đầu tư công trình sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền như:

 • Nếu công trình thi công là di tích lịch sử, tôn giáo, du lịch,... thì nộp hồ sơ cho Sở Xây dựng.
 • Nếu công trình là nhà ở riêng lẻ hoặc tư nhân thì nộp hồ sơ cho UBND xã/huyện/tỉnh/thành phố.
 • Nếu công trình là khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thì nộp hồ sơ cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về hồ sơ hoàn công công trình xây dựng cũng như quy trình làm hồ sơ theo quy định của Bộ Xây dựng ban hành. Hy vọng đây sẽ là những thông tin có ích cho quý khách trước khi tiến hành thi công bất cứ công trình, dự án lớn, nhỏ nào.

 
 
NHÀ MÁY HẢI LONG BÌNH PHƯỚC

NHÀ MÁY HẢI LONG BÌNH PHƯỚC

NHÀ MÁY HẢI LONG BÌNH PHƯỚC

DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH

DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH

DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀNH XE BẰNG HỢP KIM LUYỆN NHẸ THÔNG MINH

NHÀ MÁY SINHER TECHNOLOGY VIỆT NAM

NHÀ MÁY SINHER TECHNOLOGY VIỆT NAM

DỰ ÁN NHÀ MÁY SINHER TECHNOLOGY VIỆT NAM

NHÀ KHO REBISCO

NHÀ KHO REBISCO

NHÀ KHO REBISCO

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU TRÚ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG LOTES️

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU TRÚ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG LOTES️

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU TRÚ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG LOTES️